Ai întrebări? | Contactează-ne: 0257 274 417

Locații farmacii

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal / Confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, www.ivonafarm.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Scopul colectării datelor este: evaluarea Produselor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a Produselor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Cumpărătorului.

Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. IVONA FARM S.R.L., și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către S.C. Ivona Farm S.R.L., pentru desfășurarea și/sau derularea de către S.C. Ivona Farm S.R.L. pentru activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitatate, file de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa: Calea Aurel Vlaicu, nr.177, bloc 21, apart. 50 B, parter, Sediul IVONA FARM S.R.L., Arad.